DOLAR %
EURO %
ALTIN 484,66-0,14%
BITCOIN 3785130,01%
Isparta
24°

AÇIK

04:37

İMSAK'A KALAN SÜRE

Isparta’da Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Yeni Karar…

Isparta’da Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Yeni Karar…

ABONE OL
23 Mayıs 2020 22:24
Isparta’da Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Yeni Karar…
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.05.2020 Cumartesi günü saat 15.00’da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımına engel olmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı kararı ile İlimiz genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cami ve Mescitlerle ilgili alınan tedbirler
yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;
1- Aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi namazlarının tüm
camilerimizde, Cuma namazının ise İl Müftülüğünce tespit edilerek Valilik tarafından
belirlenecek camilerimizde 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cemaatle kılınabilmesine,
2- Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları
kılınabilmesine, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık
tutulmasına,
3- Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri
taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmelerin yapılmasına,
4- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel
şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde kılınabilmesine, cuma namazlarının ise
cami içerisinde kılınmamasına,
5- Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun
yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesine ve
temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerlerin özellikle dezenfektan
maddelerle silinmesine,
6- Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmamasına, kapı
ve camların açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasının sağlanmasına,
7- Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve
tuvaletlerin kapalı tutulmasına, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek
camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarıların yapılmasına,

8- Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske
kullanmasının zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına
müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması
zorunludur.)
9- Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini
artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin
bulundurulmasına müsaade edilmemesine,
10- Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve
mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişlerin İl
Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğünden temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılmasına,
11- Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmelerinin
sağlanmasına veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin
edilerek cemaatinin kullanıma sunulmasına, Cami avlusunda namaz kılındığında
vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamalarının tavsiye edilmesine,
12- Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve
dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların
kullanılmamasına,
13- Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek
herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanmasına,
14- Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması
amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği
hususunda cemaatin bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
15- Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve
sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanmasına,
16- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânlarının ziyarete
açılmamasına, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak
şekilde şerit çekilmesine,
17- Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek
vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,
18- Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasına ve
özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak
vb. ürün satışına izin verilmemesine,
19- Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz
kılınabilmesi için Valilik koordinesinde;
a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı
alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin
en az 60×110 cm’lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde
bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe
olacak şekilde hazırlanan şekle uygun zeminde işaretleme yapılmasına,
b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık
alanların azami kapasitelerinin, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların
girişine asılmasına, İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durumun bu alanlara
giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,

20) Cuma Namazının;
a) Valilik tarafından belirlenecek (İl Müftülüğünün tespitleri kapsamında) yeterli
bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilmesine,
b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde İl Müftülüğünün teklifi
üzerine Vali onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma
namazının kılınabilmesine,
c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın
genişlik ve giriş çıkış kolaylığı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasına,
d) Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler
(avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.
e) Camilerin kapalı alanlarının cuma vaktinde kapalı tutulmasına,
f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin
cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,
g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası,
belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,
h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanmasına ve son saf
dolana kadar bu sıranın takip edilmesine, Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere
sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu
düzenin sağlanması için Valilikçe, Müftünün önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her
cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil “Cuma Heyeti” oluşturulmasına ve kolluk
personelinin görevlendirilmesine,
i) Cuma Heyetinin öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri,
erkek Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulmasına; bu kapsamda yeterli
personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilmesine,
ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyelerinin de bu amaçla
görevlendirilebilmesine,
j) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu
Kararda belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte
edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi
sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde
anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması
konusunda görev yapmasına,
k) Valilik tarafından belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz
kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak
alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman
dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması
konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personelinin görevlendirilmesine, Kolluk
birimlerinin görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirmesine,
l) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının
kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli
kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılmasına,
m) Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek
hutbelerin hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunmasına, namazların mümkün olduğunca
kısa sürede kılınmasına çalışılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 23.05.2020

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.